ثبت دامنه

نام دامنه را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


Browse extensions by category

قیمت ثبت دامنه
قیمت انتقال دامنه
قیمت تمدید دامنه
.com
300,000 تومان
1 سال
300,000 تومان
1 سال
300,000 تومان
1 سال
.ir
12,000 تومان
1 سال
12,000 تومان
1 سال
12,000 تومان
1 سال
.net
360,000 تومان
1 سال
360,000 تومان
1 سال
360,000 تومان
1 سال
.org
360,000 تومان
1 سال
360,000 تومان
1 سال
360,000 تومان
1 سال
.info
390,000 تومان
1 سال
390,000 تومان
1 سال
390,000 تومان
1 سال
.co
780,000 تومان
1 سال
780,000 تومان
1 سال
780,000 تومان
1 سال
.co.com
810,000 تومان
1 سال
810,000 تومان
1 سال
810,000 تومان
1 سال
.co.ir
12,000 تومان
1 سال
12,000 تومان
1 سال
12,000 تومان
1 سال
.de
300,000 تومان
1 سال
300,000 تومان
1 سال
300,000 تومان
1 سال
.co.uk
300,000 تومان
1 سال
300,000 تومان
1 سال
300,000 تومان
1 سال
.biz
390,000 تومان
1 سال
390,000 تومان
1 سال
390,000 تومان
1 سال
.ca
420,000 تومان
1 سال
420,000 تومان
1 سال
420,000 تومان
1 سال
.uk
300,000 تومان
1 سال
300,000 تومان
1 سال
300,000 تومان
1 سال

Please choose a category from above.


 افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

 دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد! *


* Excludes certain TLDs and recently renewed domains