ثبت دامنه

نام دامنه را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


Browse extensions by category

قیمت ثبت دامنه
قیمت انتقال دامنه
قیمت تمدید دامنه
.com
370,000 تومان
1 سال
370,000 تومان
1 سال
370,000 تومان
1 سال
.ir
18,000 تومان
1 سال
18,000 تومان
1 سال
18,000 تومان
1 سال
.net
444,000 تومان
1 سال
444,000 تومان
1 سال
444,000 تومان
1 سال
.org
444,000 تومان
1 سال
444,000 تومان
1 سال
444,000 تومان
1 سال
.info
481,000 تومان
1 سال
481,000 تومان
1 سال
481,000 تومان
1 سال
.co
962,000 تومان
1 سال
962,000 تومان
1 سال
962,000 تومان
1 سال
.co.com
999,000 تومان
1 سال
999,000 تومان
1 سال
999,000 تومان
1 سال
.co.ir
12,000 تومان
1 سال
12,000 تومان
1 سال
12,000 تومان
1 سال
.de
370,000 تومان
1 سال
370,000 تومان
1 سال
370,000 تومان
1 سال
.co.uk
370,000 تومان
1 سال
370,000 تومان
1 سال
370,000 تومان
1 سال
.biz
481,000 تومان
1 سال
481,000 تومان
1 سال
481,000 تومان
1 سال
.ca
518,000 تومان
1 سال
518,000 تومان
1 سال
518,000 تومان
1 سال
.uk
370,000 تومان
1 سال
370,000 تومان
1 سال
370,000 تومان
1 سال
.com.tr
370,000 تومان
1 سال
370,000 تومان
1 سال
370,000 تومان
1 سال
.nl
370,000 تومان
1 سال
370,000 تومان
1 سال
370,000 تومان
1 سال
.eu
370,000 تومان
1 سال
370,000 تومان
1 سال
370,000 تومان
1 سال

Please choose a category from above.


 افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

 دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد! *


* Excludes certain TLDs and recently renewed domains