ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.


مشاهده بر اساس دسته بندی

قیمت جدید
انتقال
بازسازی
.com
370,000 تومان
1 سال
370,000 تومان
1 سال
370,000 تومان
1 سال
.ir
18,000 تومان
1 سال
18,000 تومان
1 سال
18,000 تومان
1 سال
.net
444,000 تومان
1 سال
444,000 تومان
1 سال
444,000 تومان
1 سال
.org
444,000 تومان
1 سال
444,000 تومان
1 سال
444,000 تومان
1 سال
.info
481,000 تومان
1 سال
481,000 تومان
1 سال
481,000 تومان
1 سال
.co
962,000 تومان
1 سال
962,000 تومان
1 سال
962,000 تومان
1 سال
.co.com
999,000 تومان
1 سال
999,000 تومان
1 سال
999,000 تومان
1 سال
.co.ir
12,000 تومان
1 سال
12,000 تومان
1 سال
12,000 تومان
1 سال
.de
370,000 تومان
1 سال
370,000 تومان
1 سال
370,000 تومان
1 سال
.co.uk
370,000 تومان
1 سال
370,000 تومان
1 سال
370,000 تومان
1 سال
.biz
481,000 تومان
1 سال
481,000 تومان
1 سال
481,000 تومان
1 سال
.ca
518,000 تومان
1 سال
518,000 تومان
1 سال
518,000 تومان
1 سال
.uk
370,000 تومان
1 سال
370,000 تومان
1 سال
370,000 تومان
1 سال
.com.tr
370,000 تومان
1 سال
370,000 تومان
1 سال
370,000 تومان
1 سال
.nl
370,000 تومان
1 سال
370,000 تومان
1 سال
370,000 تومان
1 سال
.eu
370,000 تومان
1 سال
370,000 تومان
1 سال
370,000 تومان
1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید.


 افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

 انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود! *


* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده