تنظیمات FTP ACCOUNTS چاپ


بوسيله سيستم FTP Accounts می توانيد كاربران FTP  را كنترل كنيد و يا چنانچه سيستم مديريت ميزبانی شما از Sub-doamin  پشتيبانی می كند می توانيد برای هر یک از Subdoamin های خود اكانتهای FTP متعددی اضافه نمائيد.
برای این منظور پس از وارد شدن به Cpanel از کادر Files بر روی آیکون FTP Accounts کلیک کنید .


در صفحه باز شده و در کادر Add FTP Account : 

۱- درمقابل گزینه Login نام کاریری مورد نظر را بنویسید .
۲- درمقابل گزینه  Password رمز عبور را وارد کنید.
۳- برای اطمينان بيشتر رمز عبور خود را دوباره در مقابل گزینه  Password again وارد کنید.
۴- در مقابل گزینه Directory نام پوشه ای كه می خواهيد كاربربه آن دستيابی داشته باشند را واردكنيد.


توضیح مهــــم:

چنانچه قسمتDirectory را خالی بگذارید به منزله public_html خواهد بود وكاربر همانند اكانت FTP اصلی شما به همه پوشه ها دسترسی پیدا خواهد کرد .
 چنانچه پس از / نام پوشه ای را بصورت film/ وارد نمائيد كاربر به پوشه مشخص شده توسط شما دسترسی پيدا خواهد كرد.
۵- بر روی Create FTP Accountكليک كنيد تا اكانت مورد نظر شما ايجاد شود.
۶- در مقابل گزینه Quota باید میزان حداکثر Upload مجاز این کاربر را تعریف کنید .
۷- بر روی دکمه  Creat FTP Account كلیک  كنيد تا اكانت مورد نظر شما ايجاد شود.


در کادر Account Management می توانید حسابهای FTP موجود را مدیریت کنید .
۱- Delete :  آنها را حذف کنید .
۲- Edit Quota: میزان فضای آنها را تغییر دهید .
۳- Change Password :  پسورد آنها را تغییر دهید .
۴-Configure FTP Client:از نرم افزارهای معرفی شده و موجود دراین بخش برای انتقال استفاده کنید.


نکته :
 اکانتهایی که در قسمت Type آنها گزینه Main Account   وجود دارد قابل حذف نیستند!


آیا این پاسخ مفید بود؟

  • 0
« بازگشت