شرايط لازم براي انتقال دامنه چاپ


در صورتي كه يكي از اين شرايط وجود داشته باشد انتقال دومين مقدور نمي باشد:

1.از زمان ثبت دومين كمتر از 60 روز گذشته باشد: انتقال دامنه هايي با عمر كمتر از 60 روز طبق مقررات ICANN  مجاز نمي باشد و در صورت درخواست انتقال، درخواست شما بصورت خودكار توسط رجستري برگشت خواهد خورد.

2.از زمان انتقال قبلي كمتر از 60 روز گذشته باشد،در اين صورت امكان انتقال به رجيسترار جديد وجود ندارد و فقط در صورتي كه تقاضاي انتقال به رجسترار قبلي را داشته باشيد،تقاضاي شما مورد بررسي قرار مي گيرد.

3.دومين شما قفل(lock)شده باشد:در صورتي كه شما قبلا از طريق كنترل پنل رجستري دومين را قفل كرده باشيد،امكان انتقال دومين وجود ندارد.براي انتقال بايد ابتدا دومين را unlock نماييد و سپس براي درخواست انتقال اقدام كنيد.

4.رجيسترار دومين شما را به صورت lock يا hold on در اورده باشد:در اين صورت نياز است كه قبل از انتقال دومين براي رفع اين مشكل با پشتيباني شركت ثبت كننده تماس بگيريد.

5.دومين در وضعيت (pending Delete ) يا (Redemption Grace period) باشد: در صورتي كه دومين در يكي از وضعيت هاي (pending Delete ) يا (Redemption Grace period)   باشد نيز امكان انتقال دومين وجود ندارد.


آیا این پاسخ مفید بود؟

  • 0
« بازگشت