مقالات

تغییر رابطه های مجاز شناسه کاربری شما می توانید با تعیین رابطه برای دامین ir. خود ، دسترسی لازم را به اشخاص مختلف برای مدیریت قسمت... شرايط لازم براي انتقال دامنه در صورتي كه يكي از اين شرايط وجود داشته باشد انتقال دومين مقدور نمي باشد:1.از زمان ثبت دومين كمتر... شناسه کاربری (NIC HANDLE) چیست؟ رای ثبت دامنه آی آر (.IR) باید ابتدا در سامانه ی ایرنیک عضو شوید:... كد امنيتي انتقال دامنه (AUTHORIZATION CODE OR DOMAIN TRANSFER SECRET ) چيست ؟ استفاده از اين كد كه بايد توسط ثبت كننده (registrar ) فعلي دامنه ، در اختيار شما قرار داده شود... مدیریت رابطه‌های مجاز مدیریت رابطه‌های مجاز: امکانات انتخاب این فهرست برای هریک از رابط‌ها شامل: همه: تمام افرادیکه... چرخه زندگی نامهای دامنه ی IR چرخه زندگی نامهای دامنه ی عمومی   تصویر زیر  چرخه حیات دامنه های عمومی را طبق قوانین موسسه ICANN نشان می دهد:   در دسترس... چگونه یک دامنه را منتقل کنم؟ انتقال دهنده (صاحب امتیاز فعلی) باشناسه کاربری خود وارد شوید. به صفحهٔ انتقال دامنه مراجعه...
« بازگشت